Resort Làng Chài cùng ngói bitum phủ đá CANA Đa tầng 1000 m2

Trong dự án lần này tại Hội An, có rất nhiều khó khăn cũng như thuận lợi trong khi thi công ngói bitum CANA Đa tầng.

Làng chài Hội An - Ngói bitum CANA Đa Tầng
Làng chài Hội AN và Ngói bitum CANA Đa Tầng Light Brown

Thông tin công trình

Tên công trình Khách sạn Làng Chài Hội An
Địa điểm Khách sạn Làng Chài, Cửa Đại, Hội An.
Kiểu mái Mái hình thuyền úp ngược
Nền mái Bê tông cốt thép
Diện tích 1000m2.
Sản phẩm Ngói bitum phủ đá CANA
Kiểu dáng Đa tầng
Màu sắc Light Brown (nâu nhạt)

Thuận lợi

Khi thi công ngói bitum phủ đá trên nền mái bê tông được cán vữa thì độ phẳng được tạo khá tốt.

Do đó thuận tiện khi thi công.

Ngoài ra với mái bê tông, độ cứng vũng của nền mái cũng giúp cho việc tạo hình tốt hơn.

Mái gần như không có giao mái, do đó không cần xử lý giao mái khó.

Khó khăn

Mái dạng cong 4 hướng, phải nghiên cứu kỹ về hướng nước chảy.

Nóc mái cong, phải chọn đúng đỉnh nóc mái để ốp nóc xuôi về 2 hướng.

Chân mái cong, cần định tâm ngang để thi công đường chân.

Diềm mái cũng là nơi thoát nước 1 phần, do đó không làm ốp diềm. Nếu ốp diềm phải tính lại hước nước chảy.

Tham khảo thêm các sản phẩm ngói bitum phủ đá CANA:

Đồng phẳnghttps://phoenixhome.vn/sanpham/ngoi-bitum-cana-dong-phang/

Một số hình ảnh công trình

Làng chài Hội An - Ngói bitum CANA
 
Làng chài Hội An - Ngói bitum CANA
 
Làng chài Hội An - Ngói bitum CANA
 
Làng chài Hội An - Ngói bitum CANA
 

Làng chài Hội An - Ngói bitum CANA Đa Tầng

Làng chài Hội An - Ngói bitum CANA Đa Tầng

Làng chài Hội An - Ngói bitum CANA Đa Tầng