9 am to 6 pm

Mon - Sat

26B Thảo Điền

P.Thảo Điền, Q2

08 1636 8068

info@phoenixhome.vn

22,000,000,000 VNĐ/Thương lượng
ban nha duong 64, thao dien, quan 2
22,000,000,000 VNĐ/Thương lượng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4m2: 340

Nhà phố

18,000,000,000 VNĐ/Thương lượng
ban nha duong thao dien, quan 2
18,000,000,000 VNĐ/Thương lượng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4m2: 192

Nhà phố

11,000,000,000 VNĐ/Thương lượng
ban nha lang bao chi, quan 2
11,000,000,000 VNĐ/Thương lượng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3m2: 90

Nhà phố


08 1636 8068